Autoritatea de stat abilitată cu funcţie de protecţie a consumatorilor este


AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

mun. Chişinau, str. Vasile Alecsandri, 78, 

022 74-14-64

0800028028 (apel gratuit din raioanle Rep. Moldova)

www.consumator.gov.md

e-mail: consumator@apc.gov.md

Conform legislaţiei în vigoare, agentul economic este obligat să dispună şi să afișeze la vedere Registrul de reclamaţii înregistrat în mod corespunzător.

Reclamațiile pot fi trimise aici: